Rådgivning

Rådgivning
Rådgivning af forældre kan dreje sig om

  • børn og unge med særlige behov eller handicaps (bl.a. autisme, ADHD)
  • børn og unge med alvorlig eller livstruende sygdom
  • børn og unge der mister en forælder eller en anden nærtstående med betydning for barnet
  • søskende til børn og unge med særlige behov
  • opdragelse
  • at være forældre sammen
  • samarbejde omkring skilsmisse
  • samarbejde mellem skilte forældre
  • sammenbragte familier