Theraplay

Theraplay er en metode der baserer sig på leg og samspil og den bruges til børn med forskellige typer af sårbarheder. Det kan være børn med  vanskeligheder indenfor autismespektret eller børn med tilknytningsmæssige vanskeligheder.

Metoden bruges også til børn med lettere sociale, opmærksomhedsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder, til børn med forskellige former for ængstelse og til børn og unge der er i en krise- eller sorgproces.

Jeg har god erfaring med at bruge metoden hvor relationen mellem barn og forældre af den ene eller anden grund, er “kørt skæv”, og blevet svær eller konfliktfyldt og hvor målet er at skabe, eller gen-skabe, positiv kontakt og glæde ved hinanden.

Legen er rammen for samspillet og består af små, fysiske, interaktive lege som er fulde af kontakt, nærvær, sjov og udfordring. Metoden involverer både forældre og barn og gennem engageret legende samspil opbygges tryghed, tillid, og selvværd.

I Theraplay fokuseres på fire grundlæggende dimensioner i samspillet mellem den voksne og barnet; struktur, engagement, udfordring og omsorg.

Efter en indledende samtale foretages en afdækning af relationens kvaliteter, som danner grundlaget for planlægning af sessionerne. I legesessionerne deltager barnet og en forælder i leg med mig. Jeg planlægger og guider legeforløbet. Supplerende til legen afholdes sessioner med feedback og dialog alene med forældrene.

Rådgivning
Rådgivning af forældre kan dreje sig om

  • børn og unge med særlige behov eller handicaps (bl.a. autisme, ADHD)
  • børn og unge med alvorlig eller livstruende sygdom
  • børn og unge der mister en forælder eller en anden nærtstående med betydning for barnet
  • søskende til børn og unge med særlige behov
  • opdragelse
  • at være forældre sammen
  • samarbejde omkring skilsmisse
  • samarbejde mellem skilte forældre
  • sammenbragte familier