Parterapi

Ligeså dejligt og givende et parforhold kan være når der er god kontakt – ligeså svært, smertefuldt og frustrerende kan det være, når vi mister kontakten, nærheden eller intimiteten.

Når man mister den gode kontakt og samhørighed, kan dagligdagsproblemer komme til at fylde mere, og det kan ende i konflikter eller afstand. Og uden oplevelsen af samhørighed og god kontakt bliver parforholdet sårbart. Måske oplever I at forholdet er blevet et praktisk fællesskab, hvor I savner udfordring, anerkendelse eller fordybelse. Måske savner i intimitet og fælles seksualitet.

Den metode jeg primært er inspireret af når jeg laver parterapi, er emotionsfokuseret parterapi, og her arbejder man på at skabe, eller genskabe, en mere tryg og intim relation mellem jer som par. Overordnet ses problemer i parforholdet som noget, der udspringer af samspillet mellem to mennesker. Uenigheder kan nemt eskalere når vi bliver ramt eller sårede, og vi kan reagere i forsvarsprægede mønstre, der ofte resulterer i konflikt eller i afstand. Man kan sige at problemerne rummer to lag; dels det synlige lag, med diskussioner, konflikter, tavshed eller afstand. Og så et lag, som ofte er mindre synligt, som handler om de dybereliggende følelser, længsler og sårbarheder.

Parterapien handler ikke om at lave den ene eller den anden om, eller om at få alle problemer fjernet, men om at få øje på, og ændre de mønstre, som skaber konflikterne eller den manglende kontakt mellem jer. Og på den måde kan parterapien hjælpe jer til at leve sammen i forskellighed.

I parterapien får i hjælp til at forstå og bryde de uhensigtsmæssige mønstre der er blevet skabt i mellem jer. Det som de fleste par arbejder med er;

 • at styrke kommunikationen ved åbent at tale om det i hver især oplever som vigtigt, svært og sårbart
 • at få større forståelse for den anden og sig selv
 • at rumme forskelligheder
 • at skabe en mere tryg og nærværende kontakt
 • at styrke kontakten og intimiteten mellem jer

Mange par opsøger parterapi når forholdet er i krise, eller når konflikterne eller afstanden er blevet stor. Det er imidlertid også muligt at opsøge parterapi mere forebyggende og inden problemerne eskalerer.  Det er muligt at bruge parterapi til at styrke kontakten mellem jer, fordybe jeres relation, skabe bevidstgørelse og åbne for nye udtryk og kontakt.  At værdsætte og udvikle det som er frugtbart imellem jer.

Parterapien tager udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer og behov og foregår som en dialog mellem jer og mig, og mellem jer indbyrdes. Som terapeut  er jeg optaget af at skabe et trygt og sikkert rum som giver mulighed for at udforske de frustrationer, behov og længsler som lever mellem jer.  

Utroskab

Utroskab er voldsomt og svært for de fleste parforhold, da det ryster oplevelsen af tryghed og tillid. Årsagerne til utroskab kan være forskellige, for nogle er det en vej ud af forholdet og for andre er det en uigennemtænkt måde at få opfyldt nogle behov, som måske ikke for øjeblikket lader sig opfylde i parforholdet. Parterapi kan være en måde at genskabe tillid og hele de brud som utroskaben har skabt.

I parterapien arbejdes med at

 • At dele følelser med hinanden i et trygt rum
 • At genopbygge tillid og hele de sår der er skabt
 • At få indsigt i hvad der ligger bag ved utroskaben
 • I fællesskab at lave en kontrakt for parforholdet fremadrettet

Skilsmisse

Situationen kan være at I har besluttet  jer for at skilles. Måske er det kun den ene der ønsker dette. Måske overvejer i at gå fra hinanden, men er i tvivl.

Parterapien kan være en hjælp til

 • At afklare hvad motivet til at skilles handler om
 • At afklare om der er potentiale for at fortsætte forholdet og arbejde med de ting der skiller jer ad
 • At tage afsked på en ordentlig måde
 • At lære hvilke mønstre der har været på spil i forholdet, som en læring du kan bringe med dig ind i fremtiden

Hvis I har børn sammen kan parterapien styrke jeres samarbejde omkring børnene, så I kan blive gode forældre sammen. Der kan også være brug for at arbejde med hvordan I taler med børnene om den nye situation og hvordan I håndterer den proces som en skilsmisse er for både jer, og jeres børn.

EFT
EFT – Emotions Fokuseret Terapi – er en evidensbaseret metode der er grundlagt af den amerikanske psykolog Sue Johnson. Metoden har vist gode resultater for par der oplever vanskeligheder. Metoden bygger på en grundlæggende forståelse af at vi som mennesker knytter os til hinanden, og at denne tilknytning kan se ud på forskellige måder og være mere eller mindre tryg. I Emotionsfokuseret Parterapi er man optaget af at skabe  tryghed, kontakt og nye følelsesmæssige erfaringer for parret.

Du kan læse mere uddybende om EFT metoden på den danske hjemmeside for emotionsfokuseret parterapi www.dkceft.dk

I samarbejde med filmfotograf Morten Bo Larsen har jeg lavet en film der giver en introduktion til hvad EFT er. Filmen er et interview med grundlæggeren af EFT i Danmark, psykolog Jette Simon, træner og supervisor i EFT. I filmen fortæller Jette om de grundlæggende tanker og ideer bag EFT.