Individuel Terapi

Den individuelle terapi kan være et længerevarende udviklingsforløb eller det kan være et kortere terapiforløb omkring en mere konkret og afgrænset problematik.

Den terapeutiske proces kan rumme bearbejdning af psykiske dilemmaer eller af oplevelser der præger livskvaliteten.

I terapien kan du arbejde med temaer som;

– vanskeligheder i nære relationer, vanskeligheder med at etablere eller vedligeholde kontakt

– kriser eller eksistentielle dilemmaerne

– angst og depression

– vanskeligheder med intimitet og seksualitet

– evnen til at mærke dig selv

– evnen til at sætte grænse eller manifestere ønsker og behov

– somatisk sygdom, livstruende sygdom, smerteproblematik

– problemer omkring selvværd

– stress og belastningsreaktioner

– arbejdsrelaterede problemstillinger  

– skilsmisse

– dødsfald, tab og sorg

Sorg
Når et menneske bliver ramt af alvorlig eller livstruende sygdom påvirkes hele familien. Her kan børn og/eller voksne have gavn af rådgivning og støtte til håndtering af det nye svære der sker. I processen hvor barnet/den unge mister eller har mistet en forælder eller en anden med betydning, kan det være betydningsfuldt at få hjælp til at gennemleve sorgprocessen, eller til at håndtere mere komplicerede sorgreaktioner.

Jeg arbejder med krise, tab og sorg hos både børn, unge og voksne.