8 ugers Mindfulness forløb

8 ugers Mindfulness forløb

Om underviseren
Udover at være autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi har jeg mange års erfaring med forskellige former for meditation og mindfulness og jeg er uddannet underviser i MBSR – Mindfulness baseret stress reduktion – på Aarhus universitet.

MBSR

MBSR er et interventionsprogram på 8 uger, udviklet af Jon Kabat-Zinn, Center for mindfulness, University of Massachusetts Medical School, i USA. Det er et videnskabeligt veldokumenteret og virkningsfuldt program der gennem intensiv mindfulness træning, kan forbedre livskvalitet hos både syge og raske personer. En lang række studier viser at MBSR træning kan mindske symptomer som stress, angst og tristhed og kan give større ro og glæde i forhold til hverdagens udfordringer. Fokuseret mindfulness træning kan indvirke på det fysiske, det personlige og det professionelle liv.

Hvad er mindfulness?
Mindfulness handler om opmærksomhed. Når vi øver mindfulness, træner vi vores opmærksomhed, vi træner os selv i at være tilstede i øjeblikket, i modsætning til at have opmærksomheden fokuseret på noget der allerede har fundet sted eller noget der ligger fremme i tiden. I mindfulness øver vi måden vi forholder os til det vi sanser, føler og tænker, og vi øver os i at se vores vaner og automatiske reaktioner mere klart.

Det er en træning i at kunne møde og rumme det der er tilstede i vores oplevelse lige nu, også når vi oplever ubehag, uro eller smerte. Man kan sige at man i MBSR forløb er optaget af at udvide kapaciteten til at være med livet som det er, også med svære smertefulde tilstande og ubehag.

8 ugers forløbet
Programmet udfoldes i en gruppe sammen med andre deltagere (maksimalt 16 deltagere), hvilket giver mulighed for genkendelse og inspiration. I gruppen taler man om hvad man oplever i øvelserne og hvad man lægger mærke til mellem sessionerne. I forløbet er der også nogle kommunikative øvelser. Man bestemmer selv hvad, og hvor meget, man vil dele med de andre deltagere.

Man behøver ikke have erfaring med mindfulness for at deltage. Den vigtigste forudsætning er interesse og villighed til at deltage med åbenhed. Derudover er det afgørende for udbyttet af forløbet, at man prioriterer tid på øvelserne og dermed gør sig egne erfaringer, både når vi mødes i gruppen og imellem sessionerne.

Form
I forløbet mødes gruppen 2,5 time en gang ugentligt i 8 uger. Derudover mødes vi 5 timer en weekenddag i stilhed. Det anbefales at prioritere 30-45 min. dagligt hjemmearbejde. Dette kan være fordelt over flere kortere perioder.

Undervisningen vil veksle mellem forskellige former for øvelser, guidede meditationer, oplæg og refleksioner. Konkret vil man som deltagerne få indsigt i og erfaring med:

  • Opmærksomhed på åndedrættet
  • Kropsscanning
  • Blid enkel yoga og stræk
  • Siddende og gående meditation
  • Uformel mindfulness i hverdagen
  • Udveksling og deling i gruppe
  • Korte oplæg om mindfulness, stress, nervesystemet, kommunikation

I alt består kurset af 9 mødegange, i alt 25 timers gruppeundervisning.

Prisen for forløbet er 3200 kr.

Næste forløb starter d. 31.1.2023, og kører tirsdage kl. 17-19.30 i 8 uger (se vedhæftede brev). Kursuslokalerne ligger på Østerbro i København.

Kursusdatoer: 31.1, 7.2, 21.2, 28.2, 7.3, 14.3, 21.3 samt 28.3 (ingen undervisning i uge 7) samt en dag i stilhed søndag d. 19.3 kl. 10-15.

Link til Forløbet på Facebook